Hlavní strana » ASTRONOMIE » SLUNEČNÍ SOUSTAVA » Neptun » Měsíce Neptunu
«

Měsíce Neptunu

V současné době (rok 2009) je známo třináct satelitů Neptunu.

Nejvýznamnějším měsícem (o němž je k dispozici také nejvíce údajů) je Triton - zajímavé aktivní těleso, přestože je s teplotou 33 K nejchladnějším přímo pozorovaným objektem Sluneční soustavy. Část povrchu má strukturu, která silně připomíná kůru ananasového melounu, od níž se jasně odlišuje polární čepička se zvláštními polokruhovými útvary na okraji. Zmrzlé usazeniny polární čepičky jsou mocné asi 1 km. Přes nízkou teplotu tu probíhají zajímavé procesy: byly tu zaznamenány stopy po patrně mohutných gejzírech, které vznikají tak, že z dolních teplejších vrstev uniká prudce plynný dusík, který s sebou strhává ledové krystalky. Kůra sestává z velké části z vodního ledu a pod ní se musí nacházet voda v kapalném stavu. Uvnitř je rozsáhlé kamenné jádro.

Triton má atmosféru, v níž se vznášejí drobné krystalky dusíku a metanu. Pozorování nasvědčují domněnce, že Triton byl původně samostatným tělesem na heliocentrické trajektorii (tj. obíhal kolem Slunce) a byl zachycen Neptunem. Ukazuje se také, že Pluto s Tritonem jsou tělesa typově vzájemně velmi podobná.