« »

Pluto

Planetu Pluto objevil 18. února 1930 americký fyzik Clyde Tombaugh (objev byl oznámen 2. března 1930). Byla zařazena jako devátá planeta sluneční soustavy.

Poloha této nové planety byla počítána z poruch dráhy planety Neptun způsobených Plutem a planeta byla nalezena  od vypočteného místa. Z údajů, které jsou k dispozici o hmotnosti Pluta je jasné, že šlo o velmi šťastnou náhodu- Pluto se svou velmi malou hmotností nemohl gravitačním působením výrazně ovlivnit trajektorii Neptuna. Většina údajů byla dlouho neznámá, část se podařilo zjistit po objevu Plutova měsíce Charona: bylo možné vypočítat hmotnost, hustotu a velikost.

Dne 24. srpna 2006 bylo na astronomickém kongresu v Praze ze seznamu planet vyškrtnuto v důsledku přijetí nové definice planety. Dne 11. června 2008 bylo rozhodnutím IAU v Oslu zařazeno do nově vznikající skupiny plutoidů.

Měsíc Charon byl objeven v dubnu roku 1978. Přesnější informace přinesl soubor pravidelně se opakujících zákrytů planety a jejího satelitu od dubna 1986. Vzhledem k tomu, že rozměry Charona jsou srovnatelné s rozměry Pluta, jedná se patrně spíše o dvojitou planetu (dvojplanetu), než o planetu a její satelit.

Typově Pluto nepatří ani k velkým planetám (obřím planetám) ani k planetám zemského typu. Svým charakterem se blíží satelitům velkých planet, až na to, že se spolu Charonem nachází na heliocentrické dráze (obíhají kolem Slunce). Charon a Pluto mají vázanou rotaci a jsou tvořeny hlavně zmrzlými látkami. V letech 1979 - 1999 byl Pluto blíže ke Slunci než Neptun a některé látky na jeho ztuhlém povrchu se začaly vypařovat a vytvořily na čas řídkou atmosféru.