« »

***Kerrovy - Newmanovy černé díry

Kerrovy - Newmanovy černá díry jsou černé díry, které jsou charakterizovány kromě své hmotnosti také momentem hybnosti a elektrickým nábojem. Jde tedy o elektricky nabité rotující černé díry. Takové černé díry kolem sebe proto vytvářejí gravitační pole, elektrické pole, ale i magnetické pole. Přitom náboj i velikost momentu hybnosti jsou omezené hmotností černé díry. Při překročení těchto mezí (tj. větší náboj a větší moment hybnosti) by vznikla také singularita, ale neexistoval by horizont událostí, který by jí obklopoval. Vznikla by tzv. nahá singularita.

Horizont událostí odděluje singularitu („to divné, husté nitro černé díry“) od vnějšího světa. Nebrání sice hmotě v pádu do černé díry, ale vytyčuje alespoň „teoretickou“ hranici černé díry. Pokud vnější pozorovatel pozoruje černou díru (např. pomocí akrečního disku), pozoruje vlastně horizont událostí.

V okolí nahých singularit pak nastávají potíže s principem kauzality, neplatí známé fyzikální zákony, … Problém je v tom, že u černých děr je singularita (a s ní i veškeré právě uvedené nepříjemné důsledky) skrytá pod horizontem událostí černé díry. Na základě těchto úvah vyslovili vědci hypotézu kosmické cenzury:

Singularity, které jsou řešením Einsteinových rovnic gravitačního pole, jsou skryty za horizontem událostí. Nelze tedy o samotných singularitách získat žádné přímé informace z okolního prostoru.

Hypotéza kosmické cenzury nebyla zatím potvrzena.

Jedním z nepříjemných závěrů existence nahé singularity by byla možnost cestování v čase. Znamenalo by to přiletět k nahé singularitě, po předem vypočtené trajektorii se vrátit v čase a odlétnout od singularity dříve, než těleso přiletělo.

Černou díru není možné změnit v nahou singularitu tím, že se bude postupně zvyšovat její náboj nebo moment hybnosti. Tímto zvyšováním náboje nebo momentu hybnosti černá díra získává i energii, což znamená (podle Einsteinova vztahu mezi hmotností a energií), že se zvyšuje i hmotnost. To ovšem znamená, že uvedené meze nebudou nikdy překročeny.