NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [1x] - Skrýt | Nadstandardní komentář [1x] - Skrýt | Definice [0x]

***Primordiální černé díry a bílé díry

V souvislosti se vznikem vesmíru se často hovoří o tzv. primordiálních černých děrách.

Měly by to být jakési minidíry.

Krátce po Velkém třesku mohly panovat v raném vesmíru takové podmínky, že se vytvořila místa s velmi nehomogenním rozložením hmoty a tlaku. Část hmoty mohla být tak stlačena pod svůj gravitační poloměr a mohla tak vzniknout černá díra o hmotnosti mnohem menší než je hmotnost Slunce. Pozorování ale naznačují, že tento typ černých děr neexistuje.

Např. černá díra o hmotnosti  (přibližně hmotnost krkonošské Sněžky) by měla gravitační poloměr  (což je rozměr srovnatelný s rozměrem atomového jádra).

Bílá díra pak by byl „kolaps naruby“, tedy jakési explozivní otevření černé díry do „našeho“ časoprostoru. Jejich vznik souvisí s tzv. vypařováním černých děr, ale ani jejich existence nebyla prokázána.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička