NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

***Jourdainův a Gaussův princip

Kromě d’Alembertova principu (viz vztah (9)) existují ještě dva další, které se ovšem v praxi příliš nepoužívají:

1.     Jourdainův princip vyjádřený vztahem

;(14)

2.     Gaussův princip vyjádřený vztahem

.(15)

© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička