«

***Jourdainův a Gaussův princip

Kromě d’Alembertova principu (viz vztah (9)) existují ještě dva další, které se ovšem v praxi příliš nepoužívají:

1.     Jourdainův princip vyjádřený vztahem

;(14)

2.     Gaussův princip vyjádřený vztahem

.(15)