»

Základní pojmy

Lagrangeův formalismus je zobecněním Newtonova popisu mechaniky. Výhody Lagrangeova formalismu jsou zejména:

1.     snadný popis systému bez nutnosti hledat rozklady sil;

2.     poskytuje návod na samotné řešení sestavených rovnic (tzv. integrály pohybu);

3.     lze ho relativně snadno zobecnit v dalších oborech fyziky (teorie elektromagnetického pole a Maxwellovy rovnice, …).

K popisu Lagrangeova formalismu je nutné:

1.     zavést efektivnější popis systému než dosud - zavedeme tzv. konfigurační prostor zobecněných souřadnic;

2.     odvodit dynamický zákon - tzv. Lagrangeovy rovnice II. druhu.

Tento dynamický zákon bude ekvivalentním popisem systému, jaký poskytovaly např. Newtonovy rovnice. Tento popis je ale obecnější a má výše uvedené výhody.