« »

Konfigurační prostor

Vytvoření konfiguračního prostoru se řídí několika základními pravidly:

1.     místo kartézských souřadnic  se používají zobecněné souřadnice , kde n je počet stupňů volnosti daného systému;

2.     používá se jen tolik zobecněných souřadnic, kolik je nezbytně nutných;

3.     konfigurační prostor sám o sobě nestačí - musíme zavést ještě prostor rychlostí.