Hlavní strana » TEORETICKÁ MECHANIKA » ÚVOD » Základní přístupy mechaniky » Význam alternativních popisů
«

Význam alternativních popisů

Alternativní popisy mechaniky (tj. ty, které nevycházejí z Newtonova popisu) mají význam pro další studium fyziky:

1.     otvírají cestu k popisu nemechanických oborů fyziky, protože tyto alternativní přístupy lze zobecnit snáze než klasické přístupy;

2.     jsou mohutnějšími nástroji pro řešení problémů - lze na základě nich odvodit rychlejší a efektivnější postupy;

3.     využívají metody pokročilé matematiky;

4.     jsou krásné a elegantní.