«

Lokální symetrie

Kromě globálních symetrií existují i lokální symetrie, které se uplatňují zejména v teoriích pole. Existují veličiny, na kterých je závislá Lagrangeova funkce L, a přitom při změně této veličiny se Lagrangeova funkce nezmění. Taková veličina se pak (v dané teorii poli) zachovává.

Např. v teorii elektrického pole je touto veličinou náboj - platí tedy zákon zachování elektrického náboje.