NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [3x] - Skrýt | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Převod čísla z libovolné soustavy do dekadické soustavy

Převod čísla ze soustavy s libovolným přirozeným základem do dekadické soustavy je jednodušší než převod opačný.

Obecné číslo , kde  a  vlastně znamená, že v daném čísle je krát obsaženo , krát obsaženo , krát obsaženo  a krát obsaženo  (přesně podle vztahu (1)), takže můžeme psát: .

Je dobré si povšimnout toho, že v zápise čísla 14B9A v šestnáctkové soustavě první dva znaky neznamenají číslo 14, ale znaky 1 a 4. Pro číslo 14 má šestnáctková soustava speciální symbol: E.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička