Hlavní strana » DOPLŇKY » DIGITÁLNÍ TECHNIKA » Číselné soustavy » Převod čísla z libovolné soustavy do dekadické soustavy
« »

Převod čísla z libovolné soustavy do dekadické soustavy

Převod čísla ze soustavy s libovolným přirozeným základem do dekadické soustavy je jednodušší než převod opačný.

Obecné číslo , kde  a  vlastně znamená, že v daném čísle je krát obsaženo , krát obsaženo , krát obsaženo  a krát obsaženo  (přesně podle vztahu (1)), takže můžeme psát: .

Je dobré si povšimnout toho, že v zápise čísla 14B9A v šestnáctkové soustavě první dva znaky neznamenají číslo 14, ale znaky 1 a 4. Pro číslo 14 má šestnáctková soustava speciální symbol: E.