Hlavní strana » DOPLŇKY » OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA » Snímací elektronky
« »

Snímací elektronky

Elektronky jsou součástky sloužící k usměrňování elektrického signálu nebo k zesilování elektrického signálu. Jsou složeny z elektrod uzavřených ve vakuové trubici nebo baňce. Speciální elektronky s vhodně volenými elektrodami pak slouží také k přeměně světla (resp. obecně elektromagnetického vlnění), které na ně dopadá, na elektrický proud.

Schopnost elektronek zesilovací jimi procházející elektrický proud se využívala ve starších typech zesilovačů hudby (až téměř do konce 20. století). V součastné době tento typ zesilovačů odborníci stále preferují před zesilovači, které jsou tvořeny polovodičovými součástkami. Zvuk elektronkových zesilovačů je prostě přirozenější a krásnější.