«

***Značení hradel

Od roku 1965 se obvody s víceemitorovými tranzistory rozvíjely v ucelenou řadu označovanou TTL (tranzistor-tranzistor-logika). První písmeno zkratky označuje použitý prvek na vstupu (tranzistor), druhé písmeno označuje aktivní členy. Tyto obvody navázaly na starší řady RTL a DTL, které měly na vstupech rezistory a diody. Označení obvodů TTL je sjednoceno prakticky u všech významných firem. Následuje označení, které má čtyři až pět cifer a jedno až tři písmena:

1.    první dvě cifry označují teplotní rozsah použitelnosti (74 - pro nejméně náročné aplikace, 84 - pro náročnější podmínky, 54 - pro nejnáročnější použití);

2.    další jedno až tři písmena označují použitou technologii výroby (L - řada se sníženou spotřebou, LS - nejčastější řada, optimalizované parametry, ALS - vylepšená řada LS, …) a určují přibližně i dobu zpoždění daného hradla (tj. dobu, která je zapotřebí ke změně signálu z logické 0 na logickou 1 nebo naopak);

3.    další dvě až tři cifry označují typ obvodu (74LS00 - obvod obsahující čtyři dvouvstupá hradla NAND, 74LS04 - obvod obsahující šest hradel INVERTOR, …).