« »

Součet dvou čísel ve dvojkové soustavě

Součet dvou čísel, která jsou vyjádřená ve dvojkové soustavě, se řídí těmito pravidly:

0 + 0 = 0, (2)
0 + 1 = 1 + 0 = 1, (3)

a

1 + 1 = 10. (4)

Pozor! Vztah (4) musíme číst „jedna plus jedna rovná se jedna nula“; nesmíme mluvit o „desítce“! Ve dvojkové soustavě se používají pouze dvě číslice: 0 a 1.

Pomocí pravidel (2) až (4) lze sečíst libovolná dvě čísla vyjádřená ve dvojkové soustavě. Podstatné je, aby obě sčítaná čísla měla stejný počet číslic (řečeno terminologií digitální techniky: aby obě čísla měla stejný počet bitů). Pokud bychom měli sečíst dvě čísla, která nemají stejný počet číslic, je vhodné doplit k jednomu z nich zleva takový počet nul, aby obě čísla měla stejný počet číslic. Pak již čísla sčítáme stejným způsobem, jako se sčítají čísla v desítkové soustavě zapsaná pod sebou.

Několik úloh na ukázku:

 - sčítáme běžným způsobem odzadu;

 přepíšeme tak, aby obě čísla měla stejný počet cifer a sečteme: ;

 opět před vlastním výpočtem přepíšeme:  - v tomto případě má výsledné číslo o jedno místo více (o jeden bit více), než mají sčítaná čísla.