« »

Digitální zvuk

Většina kin v současné době používá snímače zvuku založené na principu laseru.

Informace o všech v současné době používaných formátech zvuku jsou umístěné na filmovém pásu (viz obr. 96):

1.     analogový záznam zvuku - vpravo od perforace filmového pásu je umístěn optický záznam zvuku (nahraný technologií Dolby Stereo);

2.     Dolby Digital - šedá část v perforaci filmového pásu;

3.     SDDS (Sony Dynamic Digital Sound) - v levé části filmového pásu (modrá část mezi okrajem a perforací);

4.     timecode pro DTS (Digital Theater Systems) - čárkovaná čára vpravo hned vedle obrazové části filmového pásu (obrazová část filmu už není na obrázku zachycena). Pro DTS postačuje pouze timecode, protože tento typ zvuku je dodáván do kin na kompaktním disku nebo DVD a při promítání je přehráván z počítače.

Obr. 96