Hlavní strana » DOPLŇKY » OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA » Modulace analogovým signálem » Superpozice časově proměnných signálů
»

Superpozice časově proměnných signálů

Vzhledem k tomu, že se v praxi velmi často objevují periodické signály nebo dokonce signály sinového průběhu (tj. harmonické signály), budeme uvažovat pouze tyto signály. Navíc je vhodné uvažovat průběhy napětí, protože v technické praxi lze většinu měřitelných veličin převést na průběh elektrického napětí nebo elektrického proudu.

Při superpozici (vzájemného skládání nebo též sčítání) dvou signálů je vhodné odlišit dva případy podle vzájemného poměru frekvencí obou signálů:

1.      - výsledkem této superpozice je přeložka signálů (v tomto případě přeložka napětí) zobrazená spolu s původními grafy na obr. 127;

2.      a přitom  a  - výsledkem této superpozice dvou napětí nepříliš rozdílných frekvencí je přibližně sinusový průběh výsledného napětí, pro které platí: , ,  (frekvence kmitání výsledného napětí) a  (frekvence, se kterou se mění amplituda napětí. Časové závislosti skládaných průběhů napětí i časový průběh výsledného napětí je zobrazen na obr. 128.

Výsledné elektrické napětí zobrazené na obr. 128 připomíná speciální případ skládání kmitání - tzv. rázy (resp. zázněje, které vznikají v akustice při skládání dvou zvukových vlnění podobné frekvence).

Tento průběh je prakticky shodný s průběhem signálu, který byl upraven amplitudovou modulací.

Obr. 127
Obr. 128