NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Voltmetr

Voltmetr zapojujeme paralelně ke spotřebiči, na němž měříme napětí. Abychom mohli zanedbat proud, který jím prochází, musí být vnitřní odpor voltmetru co největší. Chceme-li z galvanometru udělat voltmetr, je nutno zařídit, aby na samotném galvanometru bylo nejvýše jeho maximální napětí . To znamená zapojit s galvanometrem do série předřadný rezistor o odporu (obr. 62). Potom galvanometrem i tímto předřadným rezistorem prochází stejný proud . Má-li být napěťový rozsah voltmetru musí platit: . A odtud .

Obr. 62

Analogicky se postupuje při zvětšování rozsahu již existujícího voltmetru.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička