»

Voltmetr

Voltmetr zapojujeme paralelně ke spotřebiči, na němž měříme napětí. Abychom mohli zanedbat proud, který jím prochází, musí být vnitřní odpor voltmetru co největší. Chceme-li z galvanometru udělat voltmetr, je nutno zařídit, aby na samotném galvanometru bylo nejvýše jeho maximální napětí . To znamená zapojit s galvanometrem do série předřadný rezistor o odporu (obr. 68). Potom galvanometrem i tímto předřadným rezistorem prochází stejný proud . Má-li být napěťový rozsah voltmetru musí platit: . A odtud .

Obr. 68

Analogicky se postupuje při zvětšování rozsahu již existujícího voltmetru.


Multimedialní obsah

principy voltmetru [4 kB] [Uložit] voltmetr [151.91 kB] [Uložit]