« »

***Spínač

Dalším využitím tranzistoru je jeho zapojení ve funkci spínače. Je-li odpor rezistoru velký, je proud nepatrný. Tomu odpovídá malý kolektorový proud a na kolektoru tranzistoru je napětí blízké napětí zdroje. Když proud vzroste na dostatečně velkou hodnotu, zvětší se kolektorový proud natolik, že napětí na kolektoru se blíží nulové hodnotě. Naznačené změny kolektorového napětí mohou probíhat skokem a obvod s tranzistorem se chová jako spínač se dvěma stavy: zapnuto - vypnuto.