»

Regulace proudu a napětí reostatem

Reostat zapojujeme se spotřebičem sériově podle obr. 57, kde spotřebičem je žárovka. R je odpor té části reostatu, na níž je napětí . Pro proud I, který prochází obvodem, tedy platí .

Změnou odporu reostatu lze regulovat proud procházející obvodem. Nejmenších hodnot proudu dosáhneme při plném odporu reostatu.

Obr. 57