«

Piezoelektrická keramika

Piezoelektrická keramika se vytváří jako aglomerace malých nahodile uspořádaných daných krystalků piezoelektrické látky. Z tohoto pohledu se jedná o polykrystalickou látku, ve které se vliv jednotlivých nahodile orientovaných piezoelektrických krystalů ruší a látka se navenek jeví jako nepiezoelektrická. Piezoelektrickou se látka stává až po jejím vystavení účinku vnějšího elektrického pole, které vyvolává její polarizaci. Po polarizaci má piezoelektrická keramika vlastnosti obdobné jako monokrystalická piezoelektrická látka a při malých budících napětích a deformacích u ní probíhají změny lineárně. Před polarizací je piezokeramická látka izotropní. Ve směru polarizujícího elektrického pole se tato izotropie změní, ale ve směrech kolmých na osu polarizace zůstává látka i nadále izotropní.

V současné době se používají materiály na bázi tuhých roztoků zirkoničitanu olovnatého () a titaničitanu olovnatého () s přídavkem Sr, Ba, Ca, Bi, Sb, W, … Většina průmyslově vyráběných látek se vyrábí s předem známým způsobem použití.