»

Pohyb nabité částice v elektrostatickém poli

Zejména v televizní technice se využívají vlastnosti a účinky elektrostatického pole k vychylování a fokusování elektronového svazku, který je emitován elektronovými tryskami. Vzhledem k tomuto konkrétnímu příkladu použití budou popisovány vlastnosti a interakce elektrostatického pole s elektronem, tj. se záporně nabitou částicí. V případě, že bychom uvažovali pohyb kladně nabité částice, zůstaly by principy dále popisovaných zařízení platné, pouze by bylo nutné změnit polaritu některých elektrod.