»

Sériové spojení rezistorů

Při vyšetřování celkového odporu dvou sériově spojených rezistorů o odporech a (obr. 55a) zanedbáme odpor spojovacích vodičů.

Zanedbání odporu spojovacích vodičů je v elektrotechnice časté. Spojovací vodiče totiž mají odpor řádově tisíciny (setiny) ohmů, zatímco odpory rezistorů zařazených do obvodů jsou výrazně větší. Proto je toto zanedbání naprosto v pořádku.

Obr. 55

Oběma rezistory prochází stejný proud I, neboť vodivostní elektrony v obvodu nevznikají ani nezanikají. Celkové napětí na obou rezistorech je rovno součtu napětí na jednotlivých rezistorech (pokles elektrického potenciálu je znázorněn na obr. 55b): . Podle Ohmova zákona lze psát: .

Celkový odpor rezistoru, který ekvivalentně nahradí sériové spojení rezistorů o odporech a , je roven součtu odporů jednotlivých rezistorů: .

Celkové napětí se při sériovém spojení rezistorů rozdělí v poměru jednotlivých odporů: .

Odvozený vztah je možné zobecnit na libovolný počet sériově spojených rezistorů.

Multimedialní obsah

teplotni zavislost odporu [212.47 kB] [Uložit]