« »

Transformátor

Přenos elektrické energie se neobejde bez zařízení, která by umožňovala zvyšovat resp. snižovat v rozvodné síti elektrické napětí. Takové zařízení se nazývá transformátor.

Transformátory jsou obsažené jak ve velkých elektrorozvodných stanicích, tak na principu transformátoru pracuje např. adaptér pro notebook nebo nabíječka mobilního telefonu.

Princip transformátoru je založen na elektromagnetické indukci. Podle jejich konstrukce rozlišujeme jednofázové transformátory a trojfázové transformátory.