« »

Jmenovitá impedance reproduktoru

Jmenovitá impedance je nejmenší absolutní hodnota elektrické impedance reproduktoru ve frekvenčním pásmu, pro které je určen. Jmenovitá impedance by v celém frekvenčním pásmu neměla klesnout o více než 20 % oproti udávané hodnotě. Toto u některých výrobků na nízkých frekvencích není splněno a při větším snížení impedance může dojít k přetížení zesilovače.

Absolutní hodnotu impedance lze určit ze vztahu , kde R je činný odpor kmitací cívky a X její reaktance.