Hlavní strana » ELEKTŘINA A MAGNETISMUS » ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ » ***Druhy elektromagnetického vlnění
« »

***Druhy elektromagnetického vlnění

Rozsah vlnových délek

Druh záření

Zdroj v přírodě

Umělý zdroj

záření γ

reakce elementárních částic

betatrony, cyklotrony, reaktory

děje v jádře atomu

rentgenové záření tvrdé

děje v elektronovém obalu atomu

rentgenové záření měkké

výboj v plynu, oblouk, jiskra

rentgenové záření mezní

ultrafialové záření vakuové

ultrafialové záření blízké

světlo

kmity molekul

rozžhavená vlákna

infračervené záření mikrovlnné

infračervené záření vzdálené

reakce molekul

mikrovlny

tepelné zdroje

kmitavý pohyb elektronů

televizní a rozhlasové vlny s frekvenční modulací (VKV)

elektronické oscilátory

rozhlasové vlny s amplitudovou modulací (KV)

atmosférické výboje

rozhlasové vlny s amplitudovou modulací (SV)

elektrické obvody

rozhlasové vlny s amplitudovou modulací (DV)

nízkofrekvenční vlny; technické frekvence