« »

Tlakové reproduktory

Tlakové reproduktory patří mezi reproduktory s nepřímým vyzařováním. U nich je membrána spojena s vnějším prostředím zvukovodem. V případě, že je plocha membrány větší než plocha vstupního otvoru do zvukovodu, jedná se o tlakový reproduktor.

Obr. 288

U tlakových reproduktorů (viz schéma na obr. 288) je tedy plocha membrány větší než plocha vstupního otvoru do zvukovodu. Při výchylce membrány A musí vytlačený objem vzduchu projít vstupem zvukovodu. Vzhledem k menšímu průřezu vstupu zvukovodu, roste velikost rychlosti pohybu vzduchu.

Vzrůst velikosti rychlosti proudící tekutiny v zúženém místě vyplývá z rovnice kontinuity.

Akustický výkon, který je přímo úměrný akustické objemové rychlosti, tedy bude při stejném příkonu vyšší. To znamená podstatné zvýšení účinnosti asi na 20 %, zatímco přímo vyzařující reproduktory mají účinnost kolem 1 - 5 %.

Jednou z aplikací tlakového mikrofonu je megafon, který se skládá z mikrofonu, zesilovače a tlakového reproduktoru. Lze jím uskutečnit přenos řeči na vzdálenost až .

Multimedialní obsah

megafon [4 kB] [Uložit] reproduktory [4 kB] [Uložit]