« »

Fotodioda

Fotodioda využívá hradlového fotoefektu: do oblasti přechodu PN proniká elektromagnetické záření, které generuje páry elektron - díra. Osvětlený přechod PN diody je vodivý i v závěrném směru a sám se stává zdrojem napětí. Tohoto jevu se využívá k přímé přeměně energie světelného záření na energii elektrickou (např. sluneční baterie, které však mají velmi malou účinnost). Jiná možnost využití fotodiody je zapojení jako odporová - tj. neosvětlena má fotodioda velký odpor, po osvětlení odpor klesne a diodou (obvodem) začne procházet elektrický proud, jehož velikost je závislá na osvětlení fotodiody.

Obr. 96