«

Derivační a integrační články

V elektrotechnické praxi, ale i v dalších technických odvětvích (přenos televizního signálu, digitalizace signálu, vzorkování signálu, …) se velmi často využívají dva typy článků měnící procházející signál. Oba články lze popsat pomocí vlastností RLC obvodu popsaného pomocí komplexních čísel.

Místo názvu článek se v této souvislosti často také používá název člen.

Oba tyto články patří mezi tzv. komplexní dvojbrany:

1.     derivační článek má vlastnost hornofrekvenční propusti (horní propust);

To tedy znamená, že derivačním článkem projdou pouze ty složky časově proměnného elektrického proudu, které mají frekvenci vyšší než je určitá mezní frekvence.

2.     integrační článek má vlastnost dolnofrekvenční propusti (dolní propust).

Integračním článkem tedy projdou pouze ty složky časově proměnného elektrického proudu, jejichž frekvence jsou menší než určitá mezní frekvence