«

Zapojení se společným kolektorem

Toto zapojení není příliš běžné - používá se pouze výjimečně a pro speciální účely.