«

Jističe

Jističe jsou samočinné vypínače, které mají v obvodu stejnou funkci jako pojistka. Mají oproti ní některé výhody: při přerušení proudu a následném odstranění závady je možné jistič znovu zapnout překlopením páčky či stlačením tlačítka, stejně tak je možné jistič i vypínat, … Jističe mají většinou tvar hranolovitých skříněk z umělé hmoty, vyrábějí se ale také takové, které lze zašroubovat místo pojistkové vložky. Jsou konstruovány pro různé jmenovité hodnoty proudu.

Podstatou činnosti jističů je ochrana:

1. tepelným vypínáním - jistič rozepne kontakty při zahřátí jističe nad dovolenou teplotu dlouhodobým průchodem zvýšeného proudu

2. elektromagnetickým vypínáním - jistič rozepne kontakty při náhlém proudovém nárůstu


Obr. 208Obr. 209

Na obr. 208 je znázorněn stav, kdy proud postupně prochází rozpojovatelnými kontakty, cívkou bimetalu a cívkou elektromagnetu. Vznikne-li v obvodu zkrat, pak zkratový proud uvede v činnost relé (elektromagnetem bude procházet větší proud a ten vytvoří silnější magnetické pole), jeho jádro přitáhne kotvu, západka se uvolní, pružina rozpojí kontakty a obvod se přeruší.

Při poruše ovšem může protékat obvodem proud sice jen o málo větší než proud přípustný, ale prochází-li delší dobu, přetěžuje vodiče a může poškodit elektrické spotřebiče. A protože takový proud někdy nestačí k uvedení elektromagnetické ochrany v činnost, má jistič také ochranu tepelnou.

Prochází-li obvodem delší dobu větší proud, než je proud přípustný, bimetal se postupně zahřívá, prohne se tak, že nadzvedne kotvu a pak se opět západka uvolní, pružina rozpojí kontakty a obvod se přeruší.

Touto tepelnou ochranou se jistič podstatně liší od pojistky, která přeruší obvod pouze v případě zkratu, ale ne při i značném přetěžovacím proudu, jenž může poškodit elektrické spotřebiče.

Na obr. 209 je znázorněn skutečný jistič.

K ochraně před úrazem nebo požárem též přispívá proudový chránič.