«

Elektrostatické jevy v průmyslu

Zelektrování těles se provádí mechanickým třením nestejnorodých látek. Z toho vyplývá i nebezpečí, které může takové nabíjení těles v praxi přinést:

1. přečerpávání těkavých a hořlavých látek - nahromaděný náboj může způsobit výbuch nebo požár;

2. běžící řemeny a dopravníkové pásy;

3. pohyb vozidel s pryžovými pneumatikami;

4. pohyb letadel a balónů - při průletu mrakem zůstává na kovové kostře záporný náboj;

5. barvírny, čistírny, tiskárny;

6. práce se sypkými materiály;

7. blesky;

8. …

Proto je třeba vzniklý náboj okamžitě odvést do Země nebo přijmout taková bezpečnostní opatření, která by vznik nehody nebo úrazu eliminovala. Metody ochrany před nežádoucím elektrickým nábojem:

1. uzemnění těles;

2. používání ochranných pomůcek (obleky, rukavice, …);

3. zvětšování elektrické vodivosti vzduchu.

Ačkoliv to zní možná zvláštně, je to tak: zvýšená vodivost vzduchu opravdu omezí riziko vzniku elektrického výboje. Zvýšenou vodivostí ztratí vzduch své dielektrické vlastnosti a zmenší se jeho elektrická pevnost. Na vodičích ve vzduchu umístěných se tak nebude moci hromadit velký náboj, který by se mohl časem vybít v podobě jiskry, která by mohla něco zapálit, …

Elektrostatické pole lze i využívat:

1. čistění vzduchu od mechanických nečistot;

2. elektrostatické filtry kouře (využívají sršení elektřiny);

3. čistění rud;

4. konstrukce měřících přístrojů - zejména elektrostatických voltmetrů.