«

Průmyslová výroba CD

Postup při výrobě zvukového záznamu je následující (viz obr. 302). Zvukové údaje se ukládají na magnetický pásek (1). Digitální verze záznamu, která obsahuje i úplné opravné kódy, je podrobně uložena na pásku a pak přenesena na kompaktní disk. Pásek kontroluje laserový svazek, který vypaluje určitou šablonu do speciální fotorezistentní vrstvy na čisté skleněné desce (2). Tam, kde laser narazí na tuto vrstvu, změní se její vlastnosti tak, že se stane citlivou na leptání kyselinou. Označené oblasti se tak dají odleptat spolu se sklem pod nimi, takže na stopě vzniknou prohlubně - landy (3). Ostatní část vrstvy z materiálu vystupuje - jedná se o tzv. pity.

Skleněný hlavní disk se pak pomalu pokovuje niklem, až do určité tloušťky (4). Pak se leptacím prostředkem odstraní zbývající sklo a obdržíme niklovou „matku“ - negativ originálu. Tato matka se pak používá pro ražení kopií z čirých plastických kotoučů, které jsou vlastními kompaktními disky (5).

Pity a landy se tedy navzájem na vyražených kopiích CDčka vymění. Nicméně terminologie při popisu kompaktního disku zůstala zachovaná: pit je "kopeček" a land je "dolík".

Povrch disku se pak potáhne tenoučkou vrstvou hliníku (6), aby se dobře odrážel laserový svazek a konečně ochranou vrstvou čirého laku, do něhož lze i vytisknout označení disku a další údaje.

Obr. 302