»

Základní rozbor

Na dostatku elektrické energie je závislý chod a rozvoj celého státu a společnosti. Primárními zdroji elektrické energie jsou uhlí, ropa, zemní plyn, voda v přehradách a jaderné palivo. Přeměna energie primárních zdrojů se uskutečňuje v elektrárnách, v nichž pracují výkonné generátory střídavého napětí - alternátory. V energetice se využívá střídavé napětí o frekvenci , které se rozvádí do míst spotřeby pomocí elektrické rozvodné sítě.

Postupy, jimiž se získává elektrická energie, nepříznivě ovlivňují životní prostředí (spalování uhlí, výstavba velkých vodních přehrad, nehoda jaderného reaktoru, …). Proto se hledají alternativní zdroje elektrické energie založené na využití např. sluneční energie, geotermální energie (vnitřní energie nitra Země), … Tyto zdroje ale zatím nejsou příliš účinné, takže i nadále je nejlepší ochranou životního prostředí omezení spotřeby elektrické energie.

Na střídavý elektrický proud je kladen velký důraz proto, že (ve srovnání se stejnosměrným proudem) se snadněji vyrábí, lze ho transformovat (měnit hodnotu proudu), …