« »

Vysílač

Radiokomunikační sdělovací soustava pro bezdrátový přenos informací může mít různé uspořádání podle účelu, kterému má sloužit.

Určitě se liší např. soustava komunikace pilota dopravního letounu s řídící věží letiště od soustavy rozhlasového vysílání, které přijímá velký počet posluchačů.

Vždy však musí být její součástí vysílač, jehož schéma je na obr. 268. Oscilátor O je zdrojem elektromagnetických kmitů vysoké frekvence (řádově ), která je nosnou frekvencí vysílače.

Tj. je to ta frekvence, kterou ladíme na rozhlasovém přijímači pro konkrétní rozhlasovou stanici.


Obr. 268

Tyto nosné frekvence jsou mezinárodní dohodou rozděleny do radiokomunikačních pásem (viz tab. 3).

Radiokomunikační pásmo

Frekvenční rozsah v MHz

Radiokomunikační pásmo

Frekvenční rozsah v Mhz

dlouhé vlny

0,1485 - 0,2835

VKV

86 - 106

střední vlny

0,526 - 1,6065

III. televizní pásmo

174 - 230

krátké vlny

3,950 - 26,1

IV. a V. televizní pásmo

470 - 790

I. televizní pásmo

41 - 68

tab. 3

V modulátoru M se uskutečňuje modulace vysokofrekvenčního kmitání z oscilátoru vysílače akustickým signálem nízké frekvence . Ve vysílačích pro rozhlasové účely se používají dva druhy modulace:

1. amplitudová modulace - používá se pro dlouhé, střední a krátké vlny. Nízkofrekvenčním signálem se mění amplituda vysokofrekvenčních kmitů a vzniká výsledný modulovaný signál (viz obr. 269).

2. frekvenční modulace - pro velmi krátké vlny. Amplituda nosných kmitů je konstantní a mění se jejich frekvence. Frekvenčně modulovaný signál je značně složitý a k jeho přenosu je zapotřebí podstatně širší pásmo frekvencí (viz obr. 270). Proto se používá právě pro VKV.


Obr. 269Obr. 270

Úkolem koncového stupně vysílače K je zesílit modulovaný vysokofrekvenční signál tak, aby měl potřebný výkon, který je vysílací anténou A vyzářen do prostoru. Anténu rozhlasových vysílačů tvoří obvykle půlvlnné dipóly, které jsou u vysílačů velkých výkonů konstruovány jako stožár. Vzhledem k tomu, že napětí má na koncích dipólu kmitnu, je nutno patu stožáru oddělit od země mohutným porcelánovým izolátorem. Svislý dipól vyzařuje energii rovnoměrně všemi směry, převážně podél povrchu Země.

Vysílací antény rozhlasu na VKV a televize se montují na vrcholy vysílacích věží. Před povětrnostními vlivy je chrání kryt propouštějící elektromagnetické vlnění. U vysílačů větších výkonů je signál vyzařován soustavou, která se skládá z většího počtu dipólů.

Multimedialní obsah

vysilace [4 kB] [Uložit] vysilacky [4 kB] [Uložit]