« »

Zapojení se společným emitorem

Při zapojení tranzistoru se společným emitorem podle obr. 226 je emitorový přechod zapojen v propustném směru a kolektorový ve směru závěrném.

Vysvětlení činnosti tranzistoru v tomto případě je analogické s vysvětlením činnosti tranzistoru zapojeného se společnou bází.

I zde platí: , z toho a tedy . Zavádí se proudový zesilovací činitel v zapojení se společným emitorem při konstantním napětí . Pro proudový zesilovací činitel je možné též psát: .

Obr. 226

I zde je patrná snaha výrobců tranzistorů o to, aby v bázi docházelo k malé rekombinaci a tedy . Proto je mnohem větší než 1 a nastává tranzistorový jev: Malé napětí vzbuzuje v obvodu báze proud, který je příčinou vzniku mnohem většího proudu v obvodu kolektorovém.

Proud procházející bází prochází přechodem báze - emitor, který se chová jako odpor (je zapojen v propustném směru). Tento proud je malý, a proto bude malé i napětí na přechodu. Přechod zapojený v propustném směru má malý odpor (vůči odporu přechodu zapojeném v závěrném směru), ale i tak je tento odpor větší než je odpor ostatních částí obvodu. Napětí se soustředí na místě většího odporu: na přechodu báze - kolektor, který je zapojen ve směru závěrném. Z toho vyplývá, že hodnota koeficientu napěťového zesílení je řádově mnohem větší než 1.

Při zapojení tranzistoru se společným emitorem se zesiluje jak napětí, tak i proud. Výkon se tedy zesiluje více než v zapojení se společnou bází. Proto je zapojení se společným emitorem výhodnější a více používané.