« »

Zatížitelnost reproduktoru

Výkonovou zatížitelnost je nutno rozlišovat trvalou a špičkovou. Trvalá je závislá na schopnosti reproduktoru rozptýlit vzniklé teplo, protože 95 - 99 % dodaného výkonu se přemění na tepelnou energii. Maximální špičkový výkon je především omezen pevností kmitacího systému a jeho maximální možnou výchylkou. Je třeba si uvědomit, že pro konstantní vyzářený akustický výkon je výchylka kmitací cívky nepřímo úměrná druhé mocnině frekvence. Pro nízké frekvence mohou být výchylky značně velké.

Příkon reproduktorů udávaný výrobci má velmi často reklamní charakter a spíše se blíží maximálnímu špičkovému výkonu. Trvalou zatížitelnost reproduktoru (zdánlivý výkon udávaný ve ) je možné přibližně určit z průměru kmitací cívky:

1. hlubokotónové reproduktory - jedno až dvojnásobek průměru kmitací cívky (udaném v milimetrech)

2. středotónové reproduktory - polovina až průměr kmitací cívky

3. vysokotónové reproduktory - pětina až polovina průměru kmitací cívky

Pro běžné HIFI reproduktory platí dolní hodnota, pro reproduktory určené pro velké výkony pak hodnota horní.

Doporučuje se, aby maximální příkon reproduktoru nebo soustavy reproduktorů byl dvakrát vyšší než maximální příkon zesilovače. Tím se dosáhne nejen vyšší provozní spolehlivosti, ale i nízkého činitele zkreslení.