Hlavní strana » ELEKTŘINA A MAGNETISMUS » DODATKY » Supravodivost » Supravodič jako zdroj elektromagnetického pole
« »

Supravodič jako zdroj elektromagnetického pole

Pomocí supravodivých materiálů je možné používat solenoid jako zdroj elektromagnetického pole bez připojení ke zdroji napětí. Solenoid z materiálu, který může přejít do supravodivého stavu, zapojíme do obvodu podle obr. 320 a umístíme do kryostatu (přístroj, který je schopen udržovat konstantní nízkou teplotu). Po ochlazení obvodu pod kritickou teplotu připojíme zdroj . Topnou spirálou začne procházet elektrický proud a spirála bude ohřívat solenoid. Po zahřátí solenoidu nad kritickou teplotu, zapojíme zdroj , solenoidem začne procházet elektrický proud a bude kolem něj vznikat magnetické pole. Tak je možné (pomocí regulace proudu) vytvořit požadované magnetické pole. Vypnutím zdroje klesne teplota pod kritickou teplotu. Poté vypneme zdroj a proud se uzavře (viz obr. 320). Solenoid nyní pracuje v persistentním stavu a zdroj není již třeba.

Obr. 320

Pokud by se našly supravodiče, jejichž kritická teplota je blízká teplotě pokojové, a pokud by byla jejich výroba levná, bylo by možné tímto způsobem „uchovávat“ elektrickou energii. Přitom tento způsob by byl daleko efektivnější než při uchovávání elektrické energie pomocí kondenzátorů.