« »

Druhy supravodičů

Existují dva druhy supravodičů, které se liší objemovými vlastnostmi:

1. supravodič I. druhu - dochází u nich k Meissnerovu jevu, tj. vložíme-li je do magnetického pole s magnetickou indukcí , pak uvnitř supravodivého materiálu je . Jedná se převážně o čisté materiály.

2. supravodič II. druhu - jeho objem je tvořen systémem vlákének - normálních (N) a supravodivých (S). Jsou to především slitiny, v nichž je umožněn vznik těchto vlákének. Průměr i vzájemná vzdálenost vlákének je řádově (srovnat s hloubkou vniku u Meissnerova jevu). Díky tomu vnikají magnetické indukční čáry magnetického pole částečně do materiálu (viz obr. 321) a Meissnerův jev není dokonalý. Příčinou je právě srovnatelná vzájemná vzdálenost a průměr vláken.

Obr. 321