»

Citlivost mikrofonu

Citlivost mikrofonu je poměr výstupního napětí mikrofonu a akustického tlaku, který toto napětí vybudil. Udává se v jednotkách ; je možné ji vyjádřit též relativní hodnotou v vztaženou k referenční úrovni . Jedná se o veličinu obecně frekvenčně závislou.