«

Složený obvod

Obvody střídavého proudu nejsou v praxi jednoduché, navíc u jejich prvků je nutno uvažovat více parametrů - odpor, indukčnost i kapacitu. Vlastnosti složeného obvodu se určují buď graficky nebo výpočtem. Vzhledem k tomu, že uvažovaný obvod obsahuje obecně odpor, indukčnost i kapacitu označuje se jako obvod RLC.