« »

Tenzometrické součástky

jsou součástky u nichž dochází ke změně elektrických veličin (odpor, vodivost, …) s tlakem. Deformací tlakem se zmenšuje mřížková konstanta, v důsledku čehož se mění objemová hustota elektronů. To vede ke změně odporu. I relativně malé změny odporu lze při můstkovém zapojení zaznamenat a měřit.

Obr. 88

Užití: měření tlaku, převodník tlak - napět (v počítačích, …), …