NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Tenzometrické součástky

jsou součástky u nichž dochází ke změně elektrických veličin (odpor, vodivost, …) s tlakem. Deformací tlakem se zmenšuje mřížková konstanta, v důsledku čehož se mění objemová hustota elektronů. To vede ke změně odporu. I relativně malé změny odporu lze při můstkovém zapojení zaznamenat a měřit.

Obr. 82

Užití: měření tlaku, převodník tlak - napět (v počítačích, …), …


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička