« »

Interference

V praxi nastává často případ, že k dipólu přijímače dospěje vlnění z vysílače jednak přímo, jednak po odrazu od vodivé překážky (viz obr. 264). Přímá a odražené vlna spolu interferují a amplituda výsledného vlnění závisí na rozdílu drah obou vlnění.

Obr. 264

Existují dva „speciální“ případy:

„Speciálnost“ těchto případů se projevuje v tom, že jsou nejjednodušší.

1. - vlnění se setkávají se stejnou fází a amplituda výsledného vlnění se zvětší; nastává tzv. interferenční maximum

2. - vlnění se setkávají s opačnou fází a výsledné vlnění má menší amplitudu; nastává tzv. interferenční minimum