NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [1x] - Skrýt | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Tlakové reproduktory

Tlakové reproduktory patří mezi reproduktory s nepřímým vyzařováním. U nich je membrána spojena s vnějším prostředím zvukovodem. V případě, že je plocha membrány větší než plocha vstupního otvoru do zvukovodu, jedná se o tlakový reproduktor.

Obr. 277

U tlakových reproduktorů (viz schéma na obr. 277) je tedy plocha membrány větší než plocha vstupního otvoru do zvukovodu. Při výchylce membrány A musí vytlačený objem vzduchu projít vstupem zvukovodu. Vzhledem k menšímu průřezu vstupu zvukovodu, roste velikost rychlosti pohybu vzduchu.

Vzrůst velikosti rychlosti proudící tekutiny v zúženém místě vyplývá z rovnice kontinuity.

Akustický výkon, který je přímo úměrný akustické objemové rychlosti, tedy bude při stejném příkonu vyšší. To znamená podstatné zvýšení účinnosti asi na 20 %, zatímco přímo vyzařující reproduktory mají účinnost kolem 1 - 5 %.

Jednou z aplikací tlakového mikrofonu je megafon, který se skládá z mikrofonu, zesilovače a tlakového reproduktoru. Lze jím uskutečnit přenos řeči na vzdálenost až .


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička