NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

***Lorentzova transformace

Galileiho transformace, která vyjadřuje vztah mezi souřadnicemi x, y, z, t události v inerciální soustavě S a souřadnicemi , , ,  téže události v inerciální soustavě , byla odvozena na základě dvou předpokladů:

1.     v obou uvažovaných soustavách plyne čas stejně nezávisle na volbě vztažné soustavy - tzv. absolutní čas;

2.     v obou uvažovaných soustavách je měření délek absolutní - nezávisí na volbě soustavy souřadnic.

Oba tyto předpoklady jsou ale ve speciální teorii relativity správné jen přibližně a to jen v případě, že velikost rychlosti v vzájemného pohybu uvažovaných soustav je výrazně menší než velikost rychlosti světla c ve vakuu, tj. . Při libovolných jiných rychlostech (ale stále takových, že ) tyto předpoklady neplatí. Galileiho transformace je třeba nahradit transformací obecnější - Lorentzovou transformací.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička