NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Lékařské a diagnostické užití

V medicíně se používá radionuklidů k diagnostickým účelům:

1. sledování průtoku krve - radionuklid technecium  v excitovaném stavu jako zdroj γ záření (s poločasem přeměny 6 hodin) a sodík  (poločas přeměny 15 hodin);

2. zjišťování činnosti štítné žlázy - jód  (poločas přeměny 2 hodiny);

3. …

Postup je následující: pacientovi se podá radionuklid a na základě měření intenzity záření vycházejícího z těla pacienta lze zjišťovat, do jakých oblastí těla se radionuklid dostal, s čím (a jak) tam reaguje, … Na základě toho lze usuzovat na správnou (resp. chybnou) činnost daného orgánu a podle toho volit další léčbu.

Dále se radionuklidy používají k léčení zhoubných nádorů (kobalt , cesium , …) a revmatických chorob. Radionuklidy je možné použít i k výrobě léčiv a  speciálních obvazových materiálů, z nichž se dlouhodobě uvolňují antibiotika.

V průmyslu je možné radionuklidy použít např. k diagnostice nových olejů. Povrch motoru se pokryje radioaktivním materiálem, nalije se nový (testovaný) olej a provede se zkušební jízda. Po ní se provede rozbor (v této chvíli již lehce radioaktivního) oleje a na základě proměřených vlastností oleje je možné říci, jak se olej v motoru pohybuje, kolikrát jím proteče, …V lékařství se radionuklidy používají také v gama noži.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička