NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Rovnoběžné síly ležící na společné vektorové přímce

a) souhlasně orientované

Obr. 88

b) nesouhlasně orientované

Obr. 89

Poznámka: Na obrázku nemají zobrazené síly stejné působiště z důvodu lepší názornosti. Pokud leží síly na stejné vektorové přímce, pak i působiště uvažovaných sil leží na této vektorové přímce.

Pro velikost výslednice v případě situace zobrazené na obr. 88 platí , přičemž výsledná síla míří ve směru sil a . V případě situace zobrazené na obr. 89 pak pro velikost výslednice platí a tato výslednice míří směrem, kterým míří větší síla (tj. v tomto případě síla ).


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička