Hlavní strana » MECHANIKA » MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA » Skládání sil » Rovnoběžné síly ležící na společné vektorové přímce
»

Rovnoběžné síly ležící na společné vektorové přímce

a) souhlasně orientované

Obr. 88

b) nesouhlasně orientované

Obr. 89

Poznámka: Na obrázku nemají zobrazené síly stejné působiště z důvodu lepší názornosti. Pokud leží síly na stejné vektorové přímce, pak i působiště uvažovaných sil leží na této vektorové přímce.

Pro velikost výslednice v případě situace zobrazené na obr. 88 platí , přičemž výsledná síla míří ve směru sil a . V případě situace zobrazené na obr. 89 pak pro velikost výslednice platí a tato výslednice míří směrem, kterým míří větší síla (tj. v tomto případě síla ).


Multimedialní obsah

Audio č.1 [2.49 MB] [Uložit] Prezentace č.1 [1.47 MB] [Uložit]